دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم این وبلاگ جهت ارتباط و اطلاع رسانی میان دانشجویان مکانیک دانشگاه صنعتی قم ایجاد شده است. http://qutmechanics.mihanblog.com 2015-01-31T16:12:52+01:00 text/html 2015-01-31T08:21:11+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان نمرات درس ترمودینامیک 2 http://qutmechanics.mihanblog.com/post/566 <div align="center"><a href="https://cld.persiangig.com/download/L72nLQHGol/Thermodynamics%202%20-M.Mohammadi.pdf/dl" target="_blank" title=""><b><font size="3">ریز نمرات درس ترمودینامیک 2 - استاد دکتر محمدی</font></b></a><br><br><font size="2"><br><u><font size="1">استاد اعلام کردند که برگه پایان ترم با ارفاق خوبی تصحیح شده و در کنار اون هم دو نمره اضافه کلاسی در نظر گرفته شده است. </font></u></font><br></div> text/html 2015-01-12T07:00:07+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان تمرین سری سوم دینامیک ماشین http://qutmechanics.mihanblog.com/post/564 <p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA"><font color="#3333FF">تمرین های سری سوم درس&nbsp;</font><span style="background-color: rgb(51, 51, 255); "><font color="#FFFFFF"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(51, 0, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> دینامیک ماشین&nbsp;</font></span> </span></span>- استاد طالبی</span></span><span style="background-color: rgb(51, 51, 255); "> </span></font><br></font></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><a href="https://cld.persiangig.com/download/tsveCKP5lX/Dynamics%20of%20Machinary_Exercise_3.zip/dl" target="_blank" title=""><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">.:دریافت فایل:.</span></a></p><p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center">تحویل: <b>قبل از امتحان</b><a href="http://cld.persiangig.com/download/niQkkWjuWm/Excersie1_Control.pdf/dl" target="_blank" title=""><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA"><br></span></a></p> text/html 2015-01-04T00:43:57+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان تمرین سری سوم کنترل اتوماتیک http://qutmechanics.mihanblog.com/post/563 <p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA"><font color="#FFCC33">تمرین های سری سوم درس&nbsp;</font><span style="background-color: rgb(51, 51, 255); "><font color="#FFFFFF"><font color="#FFCC33"><span style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><font color="#FFFFFF"> کنترل اتوماتیک</font></span><span style="background-color: rgb(51, 51, 255); "> </span></font><br></font></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><a href="https://cld.persiangig.com/download/iF54OEIv5K/Exercise3_Control.pdf/dl" target="_blank" title=""><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">.:دریافت فایل:.</span></a></p><p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center">تحویل: قبل از امتحان<a href="http://cld.persiangig.com/download/niQkkWjuWm/Excersie1_Control.pdf/dl" target="_blank" title=""><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA"><br></span></a></p> text/html 2015-01-01T05:36:59+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان فیلم های درس طراحی موتور (جزء موارد امتحان پایانی) http://qutmechanics.mihanblog.com/post/562 <div align="left"><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="3"><a href="https://cld.persiangig.com/preview/HAbrZaFL3o/1913%20Grey%20Iron.mpg" target="_blank" title="">Grey Iron</a><br><br><br><a href="https://cld.persiangig.com/preview/c58T9S9Kfv/2101%20Cylinder%20Block%201.mpg" target="_blank" title="">Cylinder Block</a><br><br><br></font><div><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="3"><a href="https://cld.persiangig.com/preview/2coLKlm3tM/2310%20Pre-Combustion%20Chamber.mpg" target="_blank" title="">Pre-Combustion Chamber</a></font><br></div><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="3"><br><br>&nbsp;<a href="https://cld.persiangig.com/preview/w4Iqk4f16C/2313%20Intake%20%26%20Exhaust%20Ports.mpg" target="_blank" title="">Intake &amp; Exhaust Ports</a></font></div><font face="times new roman,times,serif" size="3"> </font> text/html 2014-12-22T15:25:11+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان کلاس حل تمرین دینامیک http://qutmechanics.mihanblog.com/post/561 <font size="3">دانشجویان محترم کلاس حل تمرین دینامیک (ورودی 92)؛<br>برای دریافت فایل سوالات حل شده این هفته، <a href="https://cld.persiangig.com/download/88djEhwATD/%D8%AD%D9%84%20%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%2030-09-1393.zip/dl" target="_blank" title=""><u><b>اینجا</b></u></a><u><b></b></u> را کلیک کنید.<br></font> text/html 2014-12-16T12:50:48+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان تمرینات ارتعاشات سری سوم و چهارم http://qutmechanics.mihanblog.com/post/560 <div align="center"><a href="https://cld.persiangig.com/preview/FOYU7zYlej/Homework%20Set_3.pdf" target="_blank" title=""><font size="3"><u><b>دانلود سری سوم</b></u></font></a><br><br><br><a href="https://cld.persiangig.com/preview/0SAkbHAX6H/Homework_Set_4.doc" target="_blank" title=""><font size="3"><u><b>دانلود سری چهارم</b></u></font></a><br></div> text/html 2014-12-15T11:38:21+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان امتحان روش های تولید http://qutmechanics.mihanblog.com/post/559 <font size="3">امتحان روش تولید روز چهارشنبه ساعت 3<font color="#FF0000"><u> <b>تا پایان مبحث ریخته گری</b></u> </font>برگزار میشود. لطفا به دیگران هم اطلاع دهید </font> text/html 2014-12-13T10:14:37+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان تبریک! http://qutmechanics.mihanblog.com/post/550 <font size="2"><span id="pl24_phPost_dpl1001_lblLargeText">به گزارش روابط عمومی داتشگاه صنعتی قم : در پی بررسی و اعلام نظر هیأت داوران انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران، رساله دکتری جناب آقای دکتر محمد فدایی عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم با عنوان " ارائه یک روند تحلیلی برای ارتعاشات آزاد پوسته های دو انحنائی ضخیم با خواص متغییر در راستای ضخامت" به عنوان رساله برتر سال 93 در کشور برگزیده شد.<br><br><font size="1">منیع: <a href="http://news.qut.ac.ir/university_news-fa.htm?postid=1166&amp;blogname=university_news&amp;title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20%D9%82%D9%85%20%D8%8C%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201393%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%20%D8%B1%D8%A7%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF." target="" title="">سایت دانشگاه</a></font></span> </font> text/html 2014-12-13T01:28:44+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان کلاس حل تمرین دینامیک http://qutmechanics.mihanblog.com/post/531 <font size="2">قابل توجه دانشجویان درس <b>دینامیک</b> استاد طالبی (<b>ورودی های 92</b>):<br><b>کلاس حل تمرین</b> فردا (یکشنبه) طبق روال سابق برگزار می گردد.<br> </font> text/html 2014-12-07T18:48:41+01:00 qutmechanics.mihanblog.com مائده دانائیان انتخابات انجمن های علمی http://qutmechanics.mihanblog.com/post/522 <font size="3">دوستان و همراهان گرامی، </font><div><font size="3">سلام و تبریک به مناسبت روز دانشجو</font></div><div><font size="3">طبق اطلاعیه ای که امروز پرتال منتشر کرده برای انتخابات انجمن های علمی،</font></div><div><font size="3">باید به پرتال دانشجویی مراجعه کنید و اونجا به کاندیدای مورد نظرتون رای بدین،</font></div><div><font size="3">لینک اطلاعیه رو براتون قرار میدم و پیشاپیش از شرکتتون توی انتخابات تشکر میکنم...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><a href="http://news.qut.ac.ir/university_news-fa.htm?postid=1154&amp;blogname=university_news&amp;title=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85" target="_blank" title="">لینک اطلاعیه</a></div><div><font size="3"><br></font></div><div><a href="http://erp.qut.ac.ir/SubSystem/Edari/PRelate/Site/Login.aspx" target="_blank" title="">پرتال دانشجویی</a></div> text/html 2014-12-03T16:50:31+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان تمرین سری دوم دینامیک ماشین http://qutmechanics.mihanblog.com/post/521 <p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA"><font color="#999900">تمرین های سری دوم درس&nbsp;</font><span style="background-color: rgb(51, 51, 255); "><font color="#FFFFFF"><font color="#999900"><span style="background-color: rgb(51, 0, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(153, 153, 0);"> دینامیک ماشین&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span></span></font>- استاد طالبی</span></span><span style="background-color: rgb(51, 51, 255); "> </span></font><br></font></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><a href="https://cld.persiangig.com/download/LDDjG6OxcR/Dynamics%20of%20Machinary_Exercise%20_2.zip/dl" target="_blank" title=""><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">.:دریافت فایل:.</span></a></p><p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center">تحویل: 25 آذر<a href="http://cld.persiangig.com/download/niQkkWjuWm/Excersie1_Control.pdf/dl" target="_blank" title=""><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA"><br></span></a></p> text/html 2014-12-02T13:00:49+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان تمرین سری دوم کنترل اتوماتیک http://qutmechanics.mihanblog.com/post/520 <p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA"><font color="#330033">تمرین های سری دوم درس&nbsp;</font><span style="background-color: rgb(51, 51, 255); "><font color="#FFFFFF"><font color="#330033"><span style="background-color: rgb(51, 0, 51);"><font color="#FFFFFF"> کنترل اتوماتیک</font></span><span style="background-color: rgb(51, 51, 255); "> </span></font><br></font></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><a href="http://cld.persiangig.com/download/gL2h2ddykk/Exercise2_Control.pdf/dl" target="_blank" title=""><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">.:دریافت فایل:.</span></a></p><p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center">تحویل: 25 آذر<a href="http://cld.persiangig.com/download/niQkkWjuWm/Excersie1_Control.pdf/dl" target="_blank" title=""><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA"><br></span></a></p> text/html 2014-11-30T11:33:36+01:00 qutmechanics.mihanblog.com فرشته حیدری دانلود نرم افزار قدرتمند تجزیه و تحلیل فرآیندهای شکل دهیDEFORM3D http://qutmechanics.mihanblog.com/post/519 <p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(133, 133, 133); font-family: tahoma, arial; line-height: 19.25px; text-align: justify; background-color: rgb(254, 254, 254);">نرم افزار&nbsp;<strong>Deform</strong>&nbsp;که برای نسخه ویندوز در نظر گرفته شده است مربوط به مهندسین نرم افزار و مکانیک اختصاص داده شده است . در سال ۱۹۹۱ شرکت SFTC توسط کارمندان شرکت Battele توانستند گامی بزرگی در زمینه طراحی و تجزیه و تحلیل سازه های و شکل دهی مهندسی بردارند . از نرم افزار&nbsp;Deform میتوان در زمینه طراحی قطعات خودرو ، هواپیما ، میدان نفتی ، جاده ها ، …. استفاده کرد .&nbsp; با استفاده از این نرم افزار میتوانید تمامی طراحی و پروژه های خود را به صورت مستقیم تجزیه و تحلیل کنید<span id="more-85912"></span>&nbsp;. تجزیه و تحلیل شکل دهی فلزات ، عملیات حرارتی ، ماشین کاری مکانیکی در نرم افزار با توجه به ابزارهای درنظر گرفته شده امکان پذیر می باشد . شکل گیری اجسام توسط طراحی پارامتریک توسط ابزار هندسه سه بعدی میتوان مهندسان با طرحی متفاوت و بی نظیر روبرو کند . نرم افزار از تمامی ویندوزهای ۳۲ و ۶۴ پشتیبانی میکند .</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(133, 133, 133); font-family: tahoma, arial; line-height: 19.25px; text-align: justify; background-color: rgb(254, 254, 254);"><strong>ویژگی نرم افزار :</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(133, 133, 133); font-family: tahoma, arial; line-height: 19.25px; text-align: justify; background-color: rgb(254, 254, 254);">- ابزارهای تخصصی</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(133, 133, 133); font-family: tahoma, arial; line-height: 19.25px; text-align: justify; background-color: rgb(254, 254, 254);">- محیط گرافیکی</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(133, 133, 133); font-family: tahoma, arial; line-height: 19.25px; text-align: justify; background-color: rgb(254, 254, 254);">- ذخیره سازی پروژه</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(133, 133, 133); font-family: tahoma, arial; line-height: 19.25px; text-align: justify; background-color: rgb(254, 254, 254);">- استفاده از ابزارهای براش</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(133, 133, 133); font-family: tahoma, arial; line-height: 19.25px; text-align: justify; background-color: rgb(254, 254, 254);">- ضبط مدل های طراحی شده</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(133, 133, 133); font-family: tahoma, arial; line-height: 19.25px; text-align: justify; background-color: rgb(254, 254, 254);">- مناسب برای ویندوزهای ۳۲ و ۶۴ بیتی</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(133, 133, 133); font-family: tahoma, arial; line-height: 19.25px; text-align: justify; background-color: rgb(254, 254, 254);">- قابل نصب بر روی ویندور Xp – Vista – 7</p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(133, 133, 133); font-family: tahoma, arial; line-height: 19.25px; text-align: justify; background-color: rgb(254, 254, 254);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://download.ir/wp-content/uploads/2013/12/Deform-3D-6.1_2_Downlaod.ir_-327x250.jpg" alt="" style="font-family: tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTyMJAwjRxE29HPjFQNXPWpPBLgBXAkLj-4HOjTHvqHdLjIq00w" alt="" style="font-family: tahoma; text-align: center;"></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(133, 133, 133); font-family: tahoma, arial; line-height: 19.25px; background-color: rgb(254, 254, 254);"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00471/yy9huzejibec_t.jpg" border="0" style="font-family: tahoma;">&nbsp;</p> text/html 2014-11-12T15:30:17+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان خاطرات یک مهندس مکانیک http://qutmechanics.mihanblog.com/post/517 <div align="center"><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></b><br><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></b><br><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></b><br><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br>آکس به آکس</span></b><div><u><br></u></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><u><b><span dir="LTR" style="font-size:17.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></b></u></p><u> </u></div><div align="center"><div><font color="#CC0000" size="2"><i>احسان عمادی</i>، دانش آموخته <b>رشته مهندسی مکانیک</b> و روزنامه نگار، در متنی که خواهید دید<br>و در یکی از مجلات کشور به چاپ رسیده است، از خاطرات مهندسی‌اش نوشته؛ از اولین مواجهه‌اش<br>با تصویر واقعی این شغل، تا خرده‌اتفاق‌های متن و حاشیه‌ی کار.</font><br></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="1">اگر اهل مطالعه اید، توصیه می کنم از دست ندهید!</font><br></div> text/html 2014-11-12T13:58:23+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان تمرینات ارتعاشات سری دوم http://qutmechanics.mihanblog.com/post/518 <div align="center"><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=84a68d235582f379e466e49c1e85cc6f" target="" title=""><u><font size="4"> دانلود کنید </font></u></a></div>