دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم این وبلاگ جهت ارتباط و اطلاع رسانی میان دانشجویان مکانیک دانشگاه صنعتی قم ایجاد شده است. http://qutmechanics.mihanblog.com 2015-03-02T13:30:08+01:00 text/html 2015-02-28T16:00:00+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان اجزای محدود Finite element http://qutmechanics.mihanblog.com/post/572 <i>قابل توجه دانشجویان درس فاینایت المنت استاد دکتر قنبری:</i><br><br><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51TmeibTbJL.jpg" alt="" align="left" border="0" height="282" hspace="0" vspace="0" width="202"><br><font size="2">+برای دریافت کتاب زبان اصلی <font color="#FF0000">اجزای محدود لوگان ویراست پنجم</font>، <font size="3"><a href="https://cld.persiangig.com/download/88t7kWeJHa/Logan%20Finite%20element%205th.zip/dl" target="_blank" title=""><b>«اینجا»</b></a></font> را کلیک کنید.<br><br>+برای دریافت <font color="#FF0000">حل المسائل</font> زبان اصلی این کتاب، <font size="3"><a href="https://cld.persiangig.com/download/IqaZEHrrNY/logan-5th-solution.pdf/dl" target="_blank" title=""><b>«اینجا»</b></a></font> را کلیک نمایید.<br><br><br>+برای دسترسی به <font color="#FF0000">اسلایدهای درس</font> اجزای محدود دکتر قنبری، به «<font size="3"><a href="http://wp.qut.ac.ir/jaafar_ghanbari-fa.htm?postid=700&amp;blogname=jaafar_ghanbari&amp;title=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF" target="_blank" title=""><b>این آدرس</b></a></font>» بروید.</font><br><font size="3"><br><br><font size="2"><br><font size="1">*در ضمن شماره تمرین های ارائه شده استاد ازفصل 2 کتاب </font><font size="1"><b>ویراست پنجم</b></font><font size="1">،&nbsp; 2.4، 2.15 و </font></font><font size="1"><b>2.18</b></font><font size="1"> می باشد</font></font><font size="3"><font size="1">.</font><br></font><div align="center"><font size="3"> </font></div> text/html 2015-02-18T04:20:06+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان کامپوزیت http://qutmechanics.mihanblog.com/post/571 <div style="text-align: center;"><font size="3">اسلاید استاد:<br><a href="http://cld.persiangig.com/download/GHRodzdfm7/composites%2C%20introduction.ppt/dl" target="_blank" title="اسلاید جلسه اول دکتر قدایی">Download link</a><br><br><br></font><hr><br><br><font style="direction: ltr;" size="4"><b>Book</b>: INTRODUCTION TO COMPOSITE MATERIALS, Tsai<br><font size="1"><br>روی تصویر کلیک کنید </font><br><a href="http://asec.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA/" target="_blank" title=""><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/4164Kvc1mcL._SY344_BO1,204,203,200_.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="252" hspace="0" vspace="0" width="164"></a></font><br></div> text/html 2015-02-10T07:55:59+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان داده های آزمایش دوم آزمایشگاه مقاومت مصالح http://qutmechanics.mihanblog.com/post/570 <div align="center"><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=9578ad5dd62926b5a5fbc6a02de18e55" target="_blank" title="">لینک دانلود</a></div> text/html 2015-02-04T10:20:13+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان اطلاعیه مهم در خصوص تغییر زمان امتحان آزمایشگاه مقاومت مصالح http://qutmechanics.mihanblog.com/post/568 <div align="center"><font size="3">با توجه به تقاضای برخی از دوستان و با صلاحدید استاد امتحان با یک هفته تاخیر در تاریخ 11/26برگزار خواهد شد. ساعت امتحان نیز از 11 تا 12:30 مقرر گردید. </font></div> text/html 2015-02-01T12:45:37+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان امتحان آزمایشگاه مقاومت مصالح http://qutmechanics.mihanblog.com/post/567 <div align="center"><br><font size="2">امتحان آزمایشگاه مقاومت مصالح یکشنبه 11/19 ساعت 10 الی 12 برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است ارائه&nbsp; گزارش آزمایشات به صورت تک نفره میباشد( گزارش آزمایشات هر فرد جداگانه نمره داده خواهد شد)<br>چند نمونه از داده های آزمایش کشش به صورت فایل اکسل:<br><br><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=306bcfd7d3280fde1e150e52c3d0f48e" target="_blank" title="">دانلود</a><br></font></div> text/html 2015-01-12T07:00:07+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان تمرین سری سوم دینامیک ماشین http://qutmechanics.mihanblog.com/post/564 <p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA"><font color="#3333FF">تمرین های سری سوم درس&nbsp;</font><span style="background-color: rgb(51, 51, 255); "><font color="#FFFFFF"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(51, 0, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> دینامیک ماشین&nbsp;</font></span> </span></span>- استاد طالبی</span></span><span style="background-color: rgb(51, 51, 255); "> </span></font><br></font></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><a href="https://cld.persiangig.com/download/tsveCKP5lX/Dynamics%20of%20Machinary_Exercise_3.zip/dl" target="_blank" title=""><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">.:دریافت فایل:.</span></a></p><p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center">تحویل: <b>قبل از امتحان</b><a href="http://cld.persiangig.com/download/niQkkWjuWm/Excersie1_Control.pdf/dl" target="_blank" title=""><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA"><br></span></a></p> text/html 2015-01-04T00:43:57+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان تمرین سری سوم کنترل اتوماتیک http://qutmechanics.mihanblog.com/post/563 <p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA"><font color="#FFCC33">تمرین های سری سوم درس&nbsp;</font><span style="background-color: rgb(51, 51, 255); "><font color="#FFFFFF"><font color="#FFCC33"><span style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><font color="#FFFFFF"> کنترل اتوماتیک</font></span><span style="background-color: rgb(51, 51, 255); "> </span></font><br></font></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><a href="https://cld.persiangig.com/download/iF54OEIv5K/Exercise3_Control.pdf/dl" target="_blank" title=""><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">.:دریافت فایل:.</span></a></p><p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center">تحویل: قبل از امتحان<a href="http://cld.persiangig.com/download/niQkkWjuWm/Excersie1_Control.pdf/dl" target="_blank" title=""><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA"><br></span></a></p> text/html 2015-01-01T05:36:59+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان فیلم های درس طراحی موتور (جزء موارد امتحان پایانی) http://qutmechanics.mihanblog.com/post/562 <div align="left"><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="3"><a href="https://cld.persiangig.com/preview/HAbrZaFL3o/1913%20Grey%20Iron.mpg" target="_blank" title="">Grey Iron</a><br><br><br><a href="https://cld.persiangig.com/preview/c58T9S9Kfv/2101%20Cylinder%20Block%201.mpg" target="_blank" title="">Cylinder Block</a><br><br><br></font><div><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="3"><a href="https://cld.persiangig.com/preview/2coLKlm3tM/2310%20Pre-Combustion%20Chamber.mpg" target="_blank" title="">Pre-Combustion Chamber</a></font><br></div><font style="direction: ltr;" face="times new roman,times,serif" size="3"><br><br>&nbsp;<a href="https://cld.persiangig.com/preview/w4Iqk4f16C/2313%20Intake%20%26%20Exhaust%20Ports.mpg" target="_blank" title="">Intake &amp; Exhaust Ports</a></font></div><font face="times new roman,times,serif" size="3"> </font> text/html 2014-12-22T15:25:11+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان کلاس حل تمرین دینامیک http://qutmechanics.mihanblog.com/post/561 <font size="3">دانشجویان محترم کلاس حل تمرین دینامیک (ورودی 92)؛<br>برای دریافت فایل سوالات حل شده این هفته، <a href="https://cld.persiangig.com/download/88djEhwATD/%D8%AD%D9%84%20%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%2030-09-1393.zip/dl" target="_blank" title=""><u><b>اینجا</b></u></a><u><b></b></u> را کلیک کنید.<br></font> text/html 2014-12-16T12:50:48+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان تمرینات ارتعاشات سری سوم و چهارم http://qutmechanics.mihanblog.com/post/560 <div align="center"><a href="https://cld.persiangig.com/preview/FOYU7zYlej/Homework%20Set_3.pdf" target="_blank" title=""><font size="3"><u><b>دانلود سری سوم</b></u></font></a><br><br><br><a href="https://cld.persiangig.com/preview/0SAkbHAX6H/Homework_Set_4.doc" target="_blank" title=""><font size="3"><u><b>دانلود سری چهارم</b></u></font></a><br></div> text/html 2014-12-15T11:38:21+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان امتحان روش های تولید http://qutmechanics.mihanblog.com/post/559 <font size="3">امتحان روش تولید روز چهارشنبه ساعت 3<font color="#FF0000"><u> <b>تا پایان مبحث ریخته گری</b></u> </font>برگزار میشود. لطفا به دیگران هم اطلاع دهید </font> text/html 2014-12-13T10:14:37+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان تبریک! http://qutmechanics.mihanblog.com/post/550 <font size="2"><span id="pl24_phPost_dpl1001_lblLargeText">به گزارش روابط عمومی داتشگاه صنعتی قم : در پی بررسی و اعلام نظر هیأت داوران انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران، رساله دکتری جناب آقای دکتر محمد فدایی عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم با عنوان " ارائه یک روند تحلیلی برای ارتعاشات آزاد پوسته های دو انحنائی ضخیم با خواص متغییر در راستای ضخامت" به عنوان رساله برتر سال 93 در کشور برگزیده شد.<br><br><font size="1">منیع: <a href="http://news.qut.ac.ir/university_news-fa.htm?postid=1166&amp;blogname=university_news&amp;title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20%D9%82%D9%85%20%D8%8C%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201393%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%20%D8%B1%D8%A7%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF." target="" title="">سایت دانشگاه</a></font></span> </font> text/html 2014-12-13T01:28:44+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان کلاس حل تمرین دینامیک http://qutmechanics.mihanblog.com/post/531 <font size="2">قابل توجه دانشجویان درس <b>دینامیک</b> استاد طالبی (<b>ورودی های 92</b>):<br><b>کلاس حل تمرین</b> فردا (یکشنبه) طبق روال سابق برگزار می گردد.<br> </font> text/html 2014-12-07T18:48:41+01:00 qutmechanics.mihanblog.com مائده دانائیان انتخابات انجمن های علمی http://qutmechanics.mihanblog.com/post/522 <font size="3">دوستان و همراهان گرامی، </font><div><font size="3">سلام و تبریک به مناسبت روز دانشجو</font></div><div><font size="3">طبق اطلاعیه ای که امروز پرتال منتشر کرده برای انتخابات انجمن های علمی،</font></div><div><font size="3">باید به پرتال دانشجویی مراجعه کنید و اونجا به کاندیدای مورد نظرتون رای بدین،</font></div><div><font size="3">لینک اطلاعیه رو براتون قرار میدم و پیشاپیش از شرکتتون توی انتخابات تشکر میکنم...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><a href="http://news.qut.ac.ir/university_news-fa.htm?postid=1154&amp;blogname=university_news&amp;title=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85" target="_blank" title="">لینک اطلاعیه</a></div><div><font size="3"><br></font></div><div><a href="http://erp.qut.ac.ir/SubSystem/Edari/PRelate/Site/Login.aspx" target="_blank" title="">پرتال دانشجویی</a></div> text/html 2014-12-03T16:50:31+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان تمرین سری دوم دینامیک ماشین http://qutmechanics.mihanblog.com/post/521 <p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA"><font color="#999900">تمرین های سری دوم درس&nbsp;</font><span style="background-color: rgb(51, 51, 255); "><font color="#FFFFFF"><font color="#999900"><span style="background-color: rgb(51, 0, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(153, 153, 0);"> دینامیک ماشین&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span></span></font>- استاد طالبی</span></span><span style="background-color: rgb(51, 51, 255); "> </span></font><br></font></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><a href="https://cld.persiangig.com/download/LDDjG6OxcR/Dynamics%20of%20Machinary_Exercise%20_2.zip/dl" target="_blank" title=""><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">.:دریافت فایل:.</span></a></p><p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center">تحویل: 25 آذر<a href="http://cld.persiangig.com/download/niQkkWjuWm/Excersie1_Control.pdf/dl" target="_blank" title=""><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA"><br></span></a></p>