دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم این وبلاگ جهت ارتباط و اطلاع رسانی میان دانشجویان مکانیک دانشگاه صنعتی قم ایجاد شده است. https://telegram.me/Mech_Eng_qut آدرس کانال تلگرامی انجمن http://qutmechanics.mihanblog.com 2016-02-06T15:35:59+01:00 text/html 2016-01-04T10:29:57+01:00 qutmechanics.mihanblog.com رضا کریمی مهرانی کنترل اتوماتیک http://qutmechanics.mihanblog.com/post/642 <br><br><br><div align="center"><br>سلام دوستان<br><br><br>این مطالب به دلیل کمبود وقت در کلاس تدریس&nbsp; نشد ولی طبق گفته استاد جزو مباحث امتحانی میباشد.<br><br><br><br><font size="5"><b><a href="http://s6.picofile.com/file/8232428826/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D8%A7_.rar.html" target="" title="">جزوه تکمیلی جبران ساز ها</a></b></font><br></div><br><br><br><br><br> text/html 2016-01-01T09:08:55+01:00 qutmechanics.mihanblog.com انجمن علمی کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات انجمن علمی http://qutmechanics.mihanblog.com/post/641 <div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8231576442/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D9%82%D9%85.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="792" hspace="0" vspace="0" width="560"></div> text/html 2015-12-30T20:05:41+01:00 qutmechanics.mihanblog.com رضا کریمی مهرانی روش های تولید http://qutmechanics.mihanblog.com/post/640 <br><br><div align="center"><font size="3"><b>جهت دانلود جزوه روش های تولید و کارگاه <font size="5"><a href="http://s3.picofile.com/file/8230783542/ravesh_toolid_majid_moradi.pdf.html" target="" title="">اینجا </a></font>کلیک کنید.</b></font><br></div> text/html 2015-12-20T16:15:05+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد امامی حل تمرین ارتعاشات http://qutmechanics.mihanblog.com/post/639 <div align="center"><a href="http://s3.picofile.com/file/8228994434/12.pdf.html" target="_blank" title=""><font color="#FF9966"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="6">دانلودکنید</font></span></font></a></div><font size="6"> </font> text/html 2015-12-16T12:47:09+01:00 qutmechanics.mihanblog.com انجمن علمی چهارمین دوره انتخابات انجمن علمی http://qutmechanics.mihanblog.com/post/638 <div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/8228380818/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="404" hspace="0" vspace="0" width="573"></div> text/html 2015-12-06T16:44:00+01:00 qutmechanics.mihanblog.com رضا کریمی مهرانی کارگاه اتومکانیک 2 http://qutmechanics.mihanblog.com/post/637 <div align="center"><font size="3">جهت دانلود فایل زبان کارگاه اتومکانیک گروه 2 <font size="6"><a href="http://s3.picofile.com/file/8226695150/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9.zip.html" target="_blank" title=""><font color="#993300">اینجا</font></a> </font>کلیک کنید.<br></font><div align="right"><br><div align="center"><font size="3">با توجه&nbsp; به عکس زیر صفحات را جهت ترجمه انتخاب کنید<br><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8226693750/photo_2015_12_06_08_57_03.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="703" hspace="0" vspace="0" width="530"><br></font></div></div></div> text/html 2015-11-25T17:22:53+01:00 qutmechanics.mihanblog.com انجمن علمی کارگاه مقاله نویسی http://qutmechanics.mihanblog.com/post/636 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8224731568/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="793" hspace="0" vspace="0" width="560"></div> text/html 2015-11-17T20:44:12+01:00 qutmechanics.mihanblog.com انجمن علمی بازدید علمی http://qutmechanics.mihanblog.com/post/635 <div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8223316968/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="425" hspace="0" vspace="0" width="571"></div> text/html 2015-11-15T11:23:38+01:00 qutmechanics.mihanblog.com رضا کریمی مهرانی کارگاه اتومکانیک http://qutmechanics.mihanblog.com/post/634 <br><br><br><br><br><div align="center"><font size="4">سلام دوستان, جهت دانلود پروژه های زبان کارگاه اتومکانیک <font size="5"><a href="http://s3.picofile.com/file/8222851842/Auto_Mechanics_2.zip.html" target="_blank" title="اتومکانیک">اینجا </a></font>کلیک کنید.</font><br></div><br><br> text/html 2015-11-09T15:59:25+01:00 qutmechanics.mihanblog.com انجمن علمی بازدید علمی شرکت الکتروفن http://qutmechanics.mihanblog.com/post/633 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/ht2w_بازدید_علمی.png" alt="" align="bottom" border="0" height="368" hspace="0" vspace="0" width="532"></div> text/html 2015-11-07T16:37:58+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد امامی طراحی آبشش مصنوعی + عکس http://qutmechanics.mihanblog.com/post/632 <font size="2">آبشش مصنوعی توسط «جیبیون یئون» طراح کره‌ای با نام «تریتون» طراحی شده است. ماسک تریتون فناوری است که به جای آبشش عمل می‌کند و شخص می‌تواند مانند ماهی در آب نفس بکشد.</font><br><br><div align="center"><img src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1392/11/6/244795_626.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><font color="#FF0000" size="3">ادامه مطلب </font> text/html 2015-10-27T16:52:29+01:00 qutmechanics.mihanblog.com انجمن علمی دوره آموزشی fluent http://qutmechanics.mihanblog.com/post/631 &nbsp; <br><br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/33ha_fluent_فلوئنت.jpg" alt="" align="bottom" height="743" hspace="0" border="0" vspace="0" width="525"><br><br><br><font size="5"><b>مدرس : دکتر احترام</b></font><br></div> text/html 2015-10-27T06:28:30+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد امامی تمرین ارتعاشات http://qutmechanics.mihanblog.com/post/630 <div align="center"><a href="http://s3.picofile.com/file/8216555792/Homework_Set_1.pdf.html" target="_blank" title=""><font size="5">Homework_Set_1</font></a><br><br><a href="http://s3.picofile.com/file/8219394318/Homework_Set_2.pdf.html" target="_blank" title=""><font size="5">Homework_Set_2</font></a><br><br><a href="http://s3.picofile.com/file/8216555800/Homework_Set_3.pdf.html" target="_blank" title=""><font size="5">Homework_Set_3</font></a><br><br></div> text/html 2015-10-14T08:12:51+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد امامی اطلاعیه http://qutmechanics.mihanblog.com/post/629 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">بسمه تعالی</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:30.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">کلاس تئوری آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:30.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">جلسه اول: چهارشنبه 22/7/1394- ساعت 12:30 الی 13:30- کلاس 101</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:30.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">جلسه دوم: سه شنبه 29/7/1394- ساعت 12:30 الی 13:30- کلاس 101</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:30.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">حضور دانشجویان دو گروه در کلاسهای فوق الزامی است.</span></b><a name="_GoBack"></a><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></b></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2015-10-06T16:57:02+01:00 qutmechanics.mihanblog.com انجمن علمی دوره آموزشی متلب matlab http://qutmechanics.mihanblog.com/post/627 <div align="center"><img src="http://www.pic.tooptarinha.com/images/2l3t6f0ks2funhqwmeym.jpg" alt="" height="762" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="541"></div>