دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم این وبلاگ جهت ارتباط و اطلاع رسانی میان دانشجویان مکانیک دانشگاه صنعتی قم ایجاد شده است. http://qutmechanics.mihanblog.com 2014-09-19T05:30:44+01:00 text/html 2014-09-07T14:34:21+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان برنامه ی آموزشی رشته مکانیک، دوره کارشناسی http://qutmechanics.mihanblog.com/post/501 <div align="justify"><blockquote><div><br></div></blockquote><div><br><div align="center"><b><font size="2"><font size="3">مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دوره کارشناسی رشته مهندسی مکانیک<br></font></font></b><font size="2"><font size="3">&nbsp;(مصوب وزارت علوم)</font></font><br><br><br><font color="#000066" size="2">اگر برای انتخاب واحد به پ<u>یش نیازها</u> و <u>تعداد واحدها</u> نیاز دارید و </font><font color="#000066" size="2"><font size="2">تا به حال از وبلاگ آقای دکتر تقی زاده -مدیرگروه- دانلود نکردید به این آدرس بروید:</font></font><br><br></div><div align="center"><b><font size="2"><a href="http://www.jahann.blogsky.com/1392/03/05/post-4/" target="_blank" title="">لینک دانلود</a></font></b><br></div></div></div> text/html 2014-08-16T09:13:26+01:00 qutmechanics.mihanblog.com مائده دانائیان آلبومی جذاب برای سیالاتی ها http://qutmechanics.mihanblog.com/post/500 در سال 1982 میلتون ون دایک دانشمند علم مکانیک سیالات و استاد دانشگاه استنفرد امریکا،کتابی مشتمل بر 400تصویر از حرکت سیالات در محیط آزمایشگاهی،جمع آوری کرد و آن را تحت عنوان آلبوم حرکت سیال به چاپ رسانید.تصاویر مورد استفاده در این کتاب به تدریج و توسط دانشمندان علم مکانیک سیالات در سراسر دنیا جمع آوری شده بود و فصل های متفاوتی در مورد حرکت سیال با سرعت مادون صوت،صوت و مافوق صوت،شوک ها،گردابه و ورتکس ها،نقطه بیداری و جدایش سیال؛و تا حدودی لایه ی مرزی در حد آزمایشگاهی و امکانات قرن 20م قابل مشاهده است.<div><div>در زیر هر عکس عنوان،نام عکاس،سال تهیه و تا حدودی از شرایط آزمایش توضیح داده شده است.</div></div><div>این آلبوم مهیج و جذاب و دیدنی رو از&nbsp;<a href="http://4-engineer.blogfa.com/tag/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA" target="_blank" title="">اینجا</a>&nbsp;دانلود کنید.</div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.featflow.de/album/vanDyke/coverpage.gif" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.featflow.de/album/vanDyke/page3.gif" alt=""></div> text/html 2014-08-03T12:21:40+01:00 qutmechanics.mihanblog.com فرشته حیدری همه جزوات ارشد مکانیک پارسه http://qutmechanics.mihanblog.com/post/498 <div style="text-align: right;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><font color="#ff99ff"><a href="http://s2.picofile.com/file/7791285585/Jozavat_Parse.rar.html" target="_blank" title="" style="font-size: medium;">کل13جزوه</a></font></div><div style="text-align: right;">شامل دروس:</div><div>ارتعاشات</div><div>انتقال حرارت</div><div>ترمودینامیک</div><div>دینامیک</div><div>زبان تخصصی</div><div>زبان عمومی</div><div>کنترل</div><div>معادلات دیفرانسیل</div><div>ریاضیات مهندسی</div><div>مکانیک جامدات1</div><div>مکانیک جامدات2</div><div>مکانیک جامدات3</div><div>مکانیک سیالات</div> text/html 2014-06-16T03:28:44+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان جزوه درس کنترل آلودگی محیط زیست (اصلاح شده)...! http://qutmechanics.mihanblog.com/post/497 <div align="center"><font color="#FF0000" size="4">جزوه درس کنترل آلودگی محیط زیست (اصلاح شده)</font><br><br><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=d1f7ac6e6caa4c1ea8cf7b03edc8b7a5" target="_blank" title="">دانلود</a><br></div> text/html 2014-06-15T11:50:39+01:00 qutmechanics.mihanblog.com فرشته حیدری محاسبات آنلاین چرخدنده ها http://qutmechanics.mihanblog.com/post/496 <font size="3" color="#33ccff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.zakgear.com/Split_gear.jpg" alt="">&nbsp;<a href="http://www.zakgear.com/helicalgearmodels.html" target="_blank" title="">Spur and Helical Gear calculator</a></font><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://tke.ir/static/eng-tools/tools_img/Stepan_Lunin_bevel_1.gif" alt="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.zakgear.com/Spiral_bevel_calculator.html" target="_blank" title="">Spiral Bevel calculator</a></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><font size="3" color="#33ccff"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font size="3" color="#33ccff"><o:p></o:p></font></span></p><div><font color="#33ccff" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.zakgear.com/Involute_equation_1s.jpg" alt="">&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.zakgear.com/involute.html" target="_blank" title="">Involute calculator</a></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.zakgear.com/Gear_pin_dimension.jpg" alt=""><a href="http://www.zakgear.com/Over_Pins.html" target="_blank" title="">Dimensions over(under)pins,balls or wire for an involute gear</a></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.zakgear.com/spline_shaft.JPG" alt="">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.zakgear.com/External_Spline_IN.html" target="_blank" title="">Spline stress calculation</a></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2014-06-10T03:25:23+01:00 qutmechanics.mihanblog.com فرشته حیدری نمونه سوالات مکانیک شکست http://qutmechanics.mihanblog.com/post/495 <font size="2">سوالاتی که دکتر راستی پیشنهادکردند:</font><br><div><a href="http://saue.comule.com/up/0ba2648acd23.jpg" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2">نمونه1</font></a></div><div><font color="#3366ff" size="2"><br></font></div><div><a href="http://saue.comule.com/up/db4955263e6c.jpg" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2">نمونه2</font></a></div> text/html 2014-06-08T03:09:23+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان قابل توجه بروبچه های انتقال حرارت استاد حاج علی گل! http://qutmechanics.mihanblog.com/post/494 همون طور که میدونید فصل 6 از روی اینکورپرا نیست!<br>از روی فصل 2 کتاب انتقال حرارت جابه جایی&nbsp; Bejan!<br>اینم لینک <a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=87253f15c97b1647e97bec9a51b6b03b" target="" title="">دانلود</a>.<br>امیدوارم به کار بیاد :)<br>یا علی<br> text/html 2014-06-08T01:15:06+01:00 qutmechanics.mihanblog.com امین جعفری سوالات طراحی احزا1 http://qutmechanics.mihanblog.com/post/493 <font face="times new roman, times, serif" size="4">سلام</font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">شماره سوالات پیشنهادی دانشحویان برای درس طراحی اجزا1 استاد تقی زاده در زیر آمده است:</font></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">فصل 1: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; --------------</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">فصل 2: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2 &nbsp; و &nbsp; &nbsp;3 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; &nbsp;4 &nbsp; و &nbsp; 5 &nbsp; و &nbsp; 9 &nbsp;و &nbsp; 13 &nbsp; و &nbsp; 14 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; &nbsp;30 &nbsp; و &nbsp; 33 &nbsp; و &nbsp; 34</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">فصل &nbsp;3: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 15 &nbsp;و &nbsp;35 &nbsp; و &nbsp; &nbsp; 44 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; 64 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; 65 &nbsp; و &nbsp; 80 &nbsp; و &nbsp; 91 &nbsp; &nbsp;و &nbsp;107 &nbsp; و &nbsp; 130 &nbsp; و &nbsp; 126</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">فصل 4: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10 &nbsp; &nbsp; و &nbsp; &nbsp;16 &nbsp;و &nbsp; 51 &nbsp; و &nbsp;70 &nbsp; و &nbsp;76 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; 85 &nbsp; و &nbsp; 94 &nbsp; &nbsp; و &nbsp;98 &nbsp; &nbsp; و &nbsp;102 &nbsp; و &nbsp; 106</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">فصل 5: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; &nbsp;3 &nbsp; و &nbsp; 5 &nbsp; و &nbsp; 9 &nbsp; و &nbsp; 12 &nbsp; و &nbsp;13 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; 26 &nbsp; و &nbsp; &nbsp;27 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; 28 &nbsp; و &nbsp; &nbsp;29 &nbsp; و &nbsp; 30&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">فصل6: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-------------</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">فصل 7: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; 2 &nbsp;و &nbsp;19 &nbsp; و &nbsp; 21 &nbsp; و &nbsp; 28 &nbsp; و &nbsp; 31 &nbsp; و &nbsp;33 &nbsp; و &nbsp;37 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; 40 &nbsp; و &nbsp; 41</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">فصل 8: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 &nbsp; &nbsp; و &nbsp; 4 &nbsp; و &nbsp;11 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; 14 &nbsp; و &nbsp;29 &nbsp; و &nbsp;32 &nbsp; و &nbsp; 47 &nbsp; و &nbsp;48 &nbsp; و &nbsp; 75 &nbsp; و &nbsp; 77</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">فصل 9: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7 &nbsp; و &nbsp; 8 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; &nbsp;23 &nbsp; و &nbsp; 29 &nbsp;و &nbsp; 35 &nbsp; و &nbsp;37 &nbsp;و &nbsp; 44 &nbsp; و &nbsp; 47 &nbsp; و &nbsp; 51 &nbsp; و &nbsp;55</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">فصل 10: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2 &nbsp; &nbsp;و &nbsp;18 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; 19 &nbsp; و &nbsp; 20 &nbsp; و &nbsp; 28 &nbsp; و &nbsp;29 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; 36 &nbsp; و &nbsp; 37 &nbsp; و &nbsp; 38 &nbsp; و &nbsp;41</font></div><div><br></div><div><br></div><div>سوالات از کتاب شیگلی ویرایش 9 می باشد.</div><div>گروهی که مسئول ارائه فصل های 1 و 6 بودند سوال های خود را ارائه ندادند.</div><div><br></div><div style="text-align: left;">موفق باشید</div><div style="text-align: left;"><br></div><div><br></div> text/html 2014-06-05T01:48:51+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان قابل توجه بروبچه های CFD دار! http://qutmechanics.mihanblog.com/post/492 <font size="2">همون طور که میدونید فصل&nbsp;7 یعنی حجم محدود تا آخر نفوذ میاد. بنابر گفته استاد اسلاید های این بخش از روی کتاب سیالات محاسباتی versteeg هست.<br>از اونجایی که هدف ما جلب رضایت شماست، لینک دانلود این کتاب قرار داده شده! اگر <u>اشتباه نکنم</u>(نسبت به وبلاگ استاد دائم الچک باشید چون بچه ها کامنت گذاشتن تا آخر نفوذ یعنی دقیقا تا کجا!!)فصل 4 کتاب توی امتحان میاد<br>موفق باشید<br>یا علی</font><br><img src="http://www.uplooder.net/img/image/55/511caa3601d389586f56b2850a051137/12dd.jpeg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=9a13ba953d0aebcb5574e7b110903ea7" target="_blank" title=""><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="4">download</font></b></font></a><br> text/html 2014-06-04T13:07:31+01:00 qutmechanics.mihanblog.com مائده دانائیان تمرینات و نکات مهم دروس انتقال حرارت و مبانی برق 2 http://qutmechanics.mihanblog.com/post/491 تمرینات پیشنهادی استاد فاطمی نیا برای فصل 5 انتقال حرارت به همت آقای صالحی:<div><br></div><div><a href="http://www.uplooder.net/img/image/9/7511ff5284282e4ce2403436306f2b32/tamriin.jpg" target="" title="">صفحه ی اول</a></div><div><a href="http://www.uplooder.net/img/image/67/38dabd9db2631fc1d329a49035af3293/tamriin2.jpg" target="" title="">صفحه ی دوم</a></div><div><br></div><div><br></div><div>ایشون گفتن احتمالا از حل عددی سوال نمیاد ولی حل عددی رو هم بلد باشید.یک برگه فرمول برای امتحان به همراه ماشین حساب داشته باشید.</div><div>همچنین گفتن امتحان شبیه امتحان میان ترم نیست.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>همچنین تمرینات پیشنهادی استاد خزائلی برای مبانی برق2 :</div><div><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=b329eb2722adaaf5472148807cbef1ca" target="" title="">تمرینات</a></div><div><br></div><div>هم چنین قابل توجه کسانی ک نبودند،امتحان از کلیه ی فصول گرفته میشه،و فرمول هارو باید حفظ کنیم.</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2014-06-03T16:07:40+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان سامانه erp! http://qutmechanics.mihanblog.com/post/490 <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="text-align: justify; margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;"><font size="4">سلام؛</font></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: justify;"><br></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><div style="text-align: justify;"><font size="2">دوستان تا به حال به <b style="background-color: rgb(255, 153, 0);">سامانه پرتال دانشجویی جدید</b> سر زدید؟&nbsp;</font><span style="font-size: small;">آدرسش اینه:</span></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><div style="text-align: center;"><a href="http://erp.qut.ac.ir/SubSystem/Portal/Index1/Login/Login2.aspx" target="_blank" title=""><font size="3">http://erp.qut.ac.ir/SubSystem/Portal/Index1/Login/Login2.aspx</font></a></div></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><div style="text-align: justify;"><font size="2">من چند وقت پیش شنیده بودم که تو دانشگاه دارن سامانه <i>یه چی آر پی (!) </i>نصب می کنن، اما دقیق نمی دونستم چیه؟&nbsp;</font><span style="font-size: small;">اما لینکش در سایت دانشگاه نظرم رو جلب کرد.</span></div></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><div style="text-align: justify;"><font size="2">پرتال تر و تمیزی به نظر میاد! از دانشگاهمون بعید بود!&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif"></font></div></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><div style="text-align: justify;"><font size="2">حالا در هر صورت اگر مثل من تا به حال از وجود این سامانه بی اطلاع بودید یه سری بهش بزنید؛ <b>محیط کارش بهتر</b> از سامانه فعلیه و <b>امکانات بیشتری</b> داره. </font><span style="font-size: small;">رمز عبورش هم کد ملی تونه.</span></div></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><div style="text-align: justify;"><font size="2" style="background-color: rgb(102, 255, 153);">همچنین<u>&nbsp;کارت ورود به جلسه امتحان</u> رو می تونید از این سامانه دریافت کنید. کارت ورود به جلسه توی سامانه قبلی شماره صندلی نداره برای من، اما تو این یکی داره!</font></div></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote> text/html 2014-06-01T12:19:10+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان تمرینات ارتعاشات سری چهارم http://qutmechanics.mihanblog.com/post/489 برای دانلود <a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=980aadf44113f56f21e87624230e2e23" target="" title="">اینجا </a>را کلیک کنید<br> text/html 2014-05-31T05:07:06+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان سوالات مهم طراحی اجزا 2 http://qutmechanics.mihanblog.com/post/488 <p class="a" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra'; color: white; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: maroon; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">شماره سوالات مهم درس طراحی اجزای 2 از نگاه دکتر قنبری:</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra'; color: white;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"><font size="3">فصل 14: 6، 10، 17 و 24<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="a" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"><font size="3">فصل 15: 5 و 14<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="a" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;فصل16: 1، 5، 11، 14 و 26.<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="a" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"><font size="3">کتاب طراحی اجزای شیگلی، ویراست 9.</font></span></p> text/html 2014-05-21T06:39:53+01:00 qutmechanics.mihanblog.com فرشته حیدری کتاب متالورژی Dieter http://qutmechanics.mihanblog.com/post/487 <div><font size="2">فصل های تدریس شده:</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><a href="http://s5.picofile.com/file/8123960400/chapter7.pdf.html" target="_blank" title="" style="font-size: small;"><font color="#cc33cc">فصل7</font></a></div><div><div><a href="http://s5.picofile.com/file/8123960734/chapter14.pdf.html" target="_blank" title=""><font size="2" color="#cc33cc">فصل 14</font></a></div></div> text/html 2014-05-21T04:00:00+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان اسلاید های علم مواد استاد هاشمی http://qutmechanics.mihanblog.com/post/441 <p><u>به نام خدا</u></p><p>سلام مجدد خدمت همه ی دوستان؛</p><p>&nbsp;</p><p align="center"><font size="2">برای دانلود اسلاید های درس<u> علم مواد استاد هاشمی، </u>به لینک های زیر مراجعه کنید:</font></p><p align="center"><font color="#ffffff" size="2"><br></font></p><p align="center"></p><ul><li><font style="background-color: rgb(204, 0, 0); " color="#ffffff" size="2"><a href="http://bayanbox.ir/id/6694399834876587804?info" target="_blank" title="">جلسه ی اول</a>&nbsp;(گروه بندی مواد)</font></li><li><font style="background-color: rgb(255, 102, 0); " color="#ffffff" size="2"><a href="http://bayanbox.ir/id/1916736538927864421?info" target="_blank" title="">جلسه ی دوم&nbsp;</a>(بلور شناسی مواد)</font></li><li><font style="background-color: rgb(255, 204, 0); " color="#ffffff" size="2"><a href="http://bayanbox.ir/id/5598849555061107243?info" target="_blank" title="">تصاویر متحرک</a>&nbsp;انواع شبکه های بلوری</font></li><li><font style="background-color: rgb(51, 204, 0); " color="#ffffff" size="2"><a href="http://bayanbox.ir/id/8568734251156815697?info" target="_blank" title="">جلسه ی سوم&nbsp;</a>(جهات و صفحات کریستالی)</font></li><li><font style="background-color: rgb(51, 102, 255); " color="#ffffff" size="2"><a href="http://bayanbox.ir/id/1023587871675571852?info" target="_blank" title="">جلسه ی چهارم</a>&nbsp;(عیوب کریستالی)</font></li><li><font style="background-color: rgb(204, 51, 204); " color="#ffffff" size="2"><a href="http://bayanbox.ir/id/3630404903881278491?info" target="_blank" title="">جلسه ی پنجم</a>&nbsp;(پراش پرتوی ایکس)</font></li><li><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(255, 0, 0); " size="2"><a href="http://bayanbox.ir/id/6999988682741476258?info" target="_blank" title="">جلسه ی ششم</a>&nbsp;(خواص مکانیکی مواد)</font></li><li><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><a href="http://bayanbox.ir/id/7136532751171875285?info" target="_blank" title="">جلسه ی هفتم</a>&nbsp;(دیاگرام های فازی)</font></li><li><font size="2"><a href="http://bayanbox.ir/id/7335069924062803041?info" target="_blank" title="" style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 0);">جلسه ی هشتم</a><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 0);">&nbsp;(دیاگرام های فازی-بخش دوم)</span></font></li><li><font size="2"><a href="http://bayanbox.ir/id/1146923759126007177?info" target="_blank" title="" style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(51, 255, 51);">جلسه ی نهم</a><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(51, 255, 51);">&nbsp;( دیاگرام فازی آهن-کربن)</font></font></li></ul><div><font color="#ffffff" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><i><font color="#666666"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">به منظور دسترسی آسانتر دانشجویان و درخواست آنان این پست مجددا در صفحه اول قرار گرفت.&nbsp;<span style="font-size: x-small;"><sup>آخرین به روز رسانی (4-10-92)</sup></span></font></i></p></div><p></p>